Nike Dunk Low 以白色和绿色呈现-莆田高仿鞋

微信号:87748556

Nike Dunk Low 以白色和绿色呈现

Nike Sportswear 继续展示新的和即将推出的 Dunk Low 配色,最新推出的这双鞋采用简单的白色和绿色样式。

此款 Nike Dunk Low 采用干净的白色皮革鞋面,搭配相配的鞋带、鞋舌、网眼衬里和中底。 Swooshes、鞋舌和鞋垫品牌、鞋跟覆盖层和橡胶外底使用绿色装饰。后部带有白色“NIKE”刺绣的穿孔鞋头完善了设计。

查看下面的官方照片,并在未来几周内在指定零售商和 Nike.com 上预计这款 Dunk Low。零售价标签定为 100 美元。

耐克扣篮低
款式代号:DD1503-112
发布日期:2021
价格:100 美元

Swoosh, Nike Dunk Low, Nike Dunk, NIKE, Dunk Low, Dunk, DD1503

Swoosh, Nike Dunk Low, Nike Dunk, NIKE, Dunk Low, Dunk, DD1503

Swoosh, Nike Dunk Low, Nike Dunk, NIKE, Dunk Low, Dunk, DD1503

Swoosh, Nike Dunk Low, Nike Dunk, NIKE, Dunk Low, Dunk, DD1503

Swoosh, Nike Dunk Low, Nike Dunk, NIKE, Dunk Low, Dunk, DD1503

Swoosh, Nike Dunk Low, Nike Dunk, NIKE, Dunk Low, Dunk, DD1503

Swoosh, Nike Dunk Low, Nike Dunk, NIKE, Dunk Low, Dunk, DD1503

Swoosh, Nike Dunk Low, Nike Dunk, NIKE, Dunk Low, Dunk, DD1503

Swoosh, Nike Dunk Low, Nike Dunk, NIKE, Dunk Low, Dunk, DD1503

0

评论0

请先